1000+ poptávajících

187

Hodin práce


Online chat modul


1 000 000+ objem zakázek

K čemu je projekt určen?
Internetový portál www.soutez-firem.cz slouží k nákupu zboží a služeb v transparentní soutěži dodavatelů. Poptávající může po celou dobu trvání soutěže komunikovat pomocí dialogového okna s dodavateli a upravovat, či doplňovat tak svou poptávku pro dosažení skutečné finální ceny. Tento dialog je přístupný pro všechny zúčastněné dodavatele a proto není nutné každou doplňující informaci zasílat zvlášť. Tento způsob komunikace tak zefektivní celý systém soutěže jak pro poptávajícího, tak pro dodavatele.
Jak soutěž firem funguje?
Díky systému reverzní aukce dosáhne poptávající nejnižší možné ceny od registrovaných dodavatelů, kteří své ceny mohou v průběhu soutěže upravovat a reagovat tak na průběh soutěže, dle svých aktuálních skladových zásob, pracovní vytíženosti atd. Odpadá tak složité jednání a komunikace s několika dodavateli současně a na různých místech, což vede k zefektivnění obchodního případu a úspoře času.
Jaké jsou výhody systému reverzní aukce?
Díky systému reverzní aukce na portálu www.soutez-firem.cz je možné dosáhnout finanční úspory až 40% z celkové ceny zakázky oproti klasickému a časově náročnému výběru dodavatelů. Poptávající si však nemusí vybrat jen nejnižší nabídku, ale podstatným ukazatelem můžou být i reference a certifikáty jednotlivých firem.
Jak probíhá administrace poptávek?
Díky www.soutez-firem.cz má poptávající dokonalý přehled o svých aktuálních či sledovaných poptávkách, díky unikátnímu systému správy poptávek. Tento prvek tak pomůže mnohým uživatelům v orientaci v poptávkových řízeních a jejich kvalitní evidence. Osoba spravující poptávky se může do systému přihlásit z jakéhokoliv počítače a má tak vždy aktuální informace k výběru dodavatelů. Tím odpadá nutnost složitého archivování přijatých nabídek. Dále je možné sledovat databázi již ukončených poptávek a nabídek na ně.
1.
Návrh řešení
2.
Kódování HTML
3.
Tvorba komponent
4.
Vývoj webu
5.
Zátěžové testy