Jaké jsou výhody aukce a jaké má výhody dražba?
V dnešní době se na trhu nabízí spousta nemovitostí, které se prodávají formou aukce nebo dražby ať už nedobrovolné, nebo dobrovolné. Motivujícím faktorem pro zájemce je nízká vyvolávací cena. Pokud máte štěstí a nízkou konkurenci, získáte nemovitost za opravdu zajímavé ceny. Jaký je tedy rozdíl mezi aukcí a dražbou nemovitosti? Nedobrovolné dražby nemovitostí Jsou prodeje formou […]

V dnešní době se na trhu nabízí spousta nemovitostí, které se prodávají formou aukce nebo dražby ať už nedobrovolné, nebo dobrovolné. Motivujícím faktorem pro zájemce je nízká vyvolávací cena. Pokud máte štěstí a nízkou konkurenci, získáte nemovitost za opravdu zajímavé ceny. Jaký je tedy rozdíl mezi aukcí a dražbou nemovitosti?

Nedobrovolné dražby nemovitostí

Jsou prodeje formou dražebního jednání, kterou zajišťuje buď exekutor nebo dražební společnost na pokyn navrhovatele. To vše na základě právního titulu o rozhodnutí prodeje dražbou. Nedobrovolná dražba pořádaná exekutorem vychází z ustanovení zákona 99/1963 Sb. §335-§338, občanský soudní řád. Nejčastější důvod exekuční dražby je předluženost a neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dražení jednání je vyhlášeno na centrální adrese a koná se buď v sále nebo elektronicky na internetu.

Zákon určuje vyvolávací cenu dražené nemovitosti, která je dvě třetiny tržní ceny určené soudním znalcem ve znaleckém posudku. Pokud má dražba více kol a v prvním kole nebyla nemovitost vydražena, v druhém kole je pak vyvolávací cena stanovena na polovinu odhadní ceny.

Vyhlášená nedobrovolná dražba má svá pravidla a termíny zapsány v dražební vyhlášce. Tuto si vždy pečlivě prostudujte. Dražební vyhláška Vám sdělí, jakou výši jistiny a kam máte zaslat, jak prokážete svoji totožnost u elektronické dražby, kdy dražba začne a kdy skončí. V případě online dražby také na jaké www adrese se koná.

Nejvyšší nabídce udělí dražebník po odpočítávání tzv. příklep. Oproti aukci je nabývacím titulem v nedobrovolné a dobrovolné dražbě usnesení o příklepu, namísto kupní smlouvy.

Aukce nemovitostí

Vyhlašovatelem aukce nemovitosti je přímo majitel nabízené nemovitosti. Nemovitost obvykle dává do aukce z důvodu dosažení výhodnější kupní ceny. Vyvolávací cenu určuje vyhlašovatel a může se rovnat nižší než tržní hodnotě nebo tržní hodnotě nemovitosti. Po vydražení nemovitosti formou aukce vše dál probíhá klasickou cestou jako u běžného prodeje nemovitosti. Kupní smlouvou sjednáním hypotéky, notářskou úschovou kupní ceny a převodem na katastru.

Hlavní výhodou prodeje v aukci jsou v tom, že nemovitost, kterou dražitel koupí je bez dluhů. Majitel nemovitosti spolupracuje na jejím prodeji a je Vázán smlouvou o zprostředkování prodeje formou aukce.

Aukce se konají na internetových aukčních portálech a prodej nemovitosti využívají jak soukromé osoby, tak městské části, které se zbavují svého nemovitého majetku.

  Pořizujete aukční systém? E-shop, který opravdu prodává, nebo nové webové stránky? Kontaktujte nás! (+420 723 636 313) Rádi Vám připravíme nabídku, která Vás mile překvapí.

  * - povinná položka

  Děkujeme za Vaši přízeň.

  Seznámíme Vás s báječným místem, kde každou sekundu klesá cena!

  Ano, tím místem je Holandská ticker aukce. Obrácená anglická aukce, která využívá princip stanovení nejvyšší nadhodnocené ceny, která je postupně snižována do doby, než cenu některý z účastníků aukce neakceptuje a zboží nezakoupí.Je také nazývaná otevřenou veřejnou...

  Jsou aukce, ve kterých Vám za svoji nabídku lidé zaplatí.

  Patří mezi sekundární typy aukcí, u které je podstatou zaplacení všech nabídek i v případě, že nevyhrají (All-pay auction). Zájemce, který nabídne nejvyšší částku, získá zboží z aukce. Hlavním důvodem pořádání tohoto typu aukce jsou soutěží o zboží s nízkými cenami....

  Aukce s nerezervovanou cenou

  Aukce, s nerezervovanou cenou je aukce, ve které není udána částka, za kterou by měl být prodej uskutečněn. Tedy je zboží prodávané nezávisle na ceně. Dalo by se říct, že u této aukce vidí prodejce větší příležitost na přilákání rozsáhlejšího počtu zájemců vzhledem...

  Anglická aukce je nejběžněji využívaná forma aukce.

  Typ aukce, která je nejčastěji využívána v anglicky mluvících zemích, často využívána také u nás. Tento druh aukce je otevřenou veřejnou aukcí, ve které všichni vidí, jak se pohybuje a zvyšuje cena. Anglická aukce je přesně ten typ aukce, který si představíte, když se...

  Jak prodat v aukci bez rizika ztráty?

  Aukce s rezervovanou cenou je pravým opakem aukce s nerezervovanou cenou. Při tomto druhu aukce nemusí být zboží prodáno, pokud nabídka nesplňuje minimální požadované ceny. Stanovení rezervované ceny chrání prodejce proti nepříznivému výsledku aukce. Prodejce má právo...

  Výkupní aukce se stanovenou cenou

  Opět se jedná o sekundární typ aukce. Nazýváme jí aukcí s předem stanovenou cenou (výkupní cena), kterou může licitátor kdykoliv akceptovat a tím ukončit aukci v kterémkoliv časovém úseku. Jestli majitel aukci předem nezastaví, a tedy neakceptuje žádnou nabídku,...

  Proč se v dnešní době ještě prodává tak málo nemovitostí formou aukce?

  Bohužel s rostoucím trhem roste i insolvence jednotlivců, tak dražeb konaných dle zákona číslo 26/2000Sb. jako dražeb nedobrovolných, je čím dál více. Navrhovatelem takovýchto dražeb je dražební věřitel. Ve světle výše uvedeného se vlastníci nemovitostí přiklánějí...

  Jak získat více fanoušků na facebooku?

  Zkusili jste již vytvořit na Facebooku pro nové návštěvníky soutěž? Největší úspěch sklízí zábavné soutěže o atraktivní ceny. Tento způsob lze ovšem použít i pro šíření odbornějšího obsahu. Že nevíte jak takovou soutěž vytvořit a co musí obnášet? Přečtěte si náš...

  Online aukce, moderní způsob prodeje zboží

  Pokud chcete prodat něco co Vám doma přebývá a nevíte, zkuste online aukci. Mezi velkým počtem uživatelů máte velkou šanci najít zájemce a prodejem si vydělat. Dokonce prodat za vyšší než zamýšlenou částku. Internetová aukce dobře funguje když chcete levněji nakoupit...

  Prodej nemovitostí v online aukcích získává na popularitě.

  Realitní makléři svým zákazníkům stále častěji nabízejí prodej formou online aukce. Majitelé, kteří tímto druhem prodeje prošli, jsou často spokojení s průběhem, získanou prodejní cenou, nikoliv však ale s délkou prodeje. Aukce nemovitostí jsou výhodné pro prodejce,...