Jaké jsou výhody aukce a jaké má výhody dražba?

V dnešní době se na trhu nabízí spousta nemovitostí, které se prodávají formou aukce nebo dražby ať už nedobrovolné, nebo dobrovolné. Motivujícím faktorem pro zájemce je nízká vyvolávací cena. Pokud máte štěstí a nízkou konkurenci, získáte nemovitost za opravdu zajímavé ceny. Jaký je tedy rozdíl mezi aukcí a dražbou nemovitosti?

Nedobrovolné dražby nemovitostí

Jsou prodeje formou dražebního jednání, kterou zajišťuje buď exekutor nebo dražební společnost na pokyn navrhovatele. To vše na základě právního titulu o rozhodnutí prodeje dražbou. Nedobrovolná dražba pořádaná exekutorem vychází z ustanovení zákona 99/1963 Sb. §335-§338, občanský soudní řád. Nejčastější důvod exekuční dražby je předluženost a neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dražení jednání je vyhlášeno na centrální adrese a koná se buď v sále nebo elektronicky na internetu.

Zákon určuje vyvolávací cenu dražené nemovitosti, která je dvě třetiny tržní ceny určené soudním znalcem ve znaleckém posudku. Pokud má dražba více kol a v prvním kole nebyla nemovitost vydražena, v druhém kole je pak vyvolávací cena stanovena na polovinu odhadní ceny.

Vyhlášená nedobrovolná dražba má svá pravidla a termíny zapsány v dražební vyhlášce. Tuto si vždy pečlivě prostudujte. Dražební vyhláška Vám sdělí, jakou výši jistiny a kam máte zaslat, jak prokážete svoji totožnost u elektronické dražby, kdy dražba začne a kdy skončí. V případě online dražby také na jaké www adrese se koná.

Nejvyšší nabídce udělí dražebník po odpočítávání tzv. příklep. Oproti aukci je nabývacím titulem v nedobrovolné a dobrovolné dražbě usnesení o příklepu, namísto kupní smlouvy.

Aukce nemovitostí

Vyhlašovatelem aukce nemovitosti je přímo majitel nabízené nemovitosti. Nemovitost obvykle dává do aukce z důvodu dosažení výhodnější kupní ceny. Vyvolávací cenu určuje vyhlašovatel a může se rovnat nižší než tržní hodnotě nebo tržní hodnotě nemovitosti. Po vydražení nemovitosti formou aukce vše dál probíhá klasickou cestou jako u běžného prodeje nemovitosti. Kupní smlouvou sjednáním hypotéky, notářskou úschovou kupní ceny a převodem na katastru.

Hlavní výhodou prodeje v aukci jsou v tom, že nemovitost, kterou dražitel koupí je bez dluhů. Majitel nemovitosti spolupracuje na jejím prodeji a je Vázán smlouvou o zprostředkování prodeje formou aukce.

Aukce se konají na internetových aukčních portálech a prodej nemovitosti využívají jak soukromé osoby, tak městské části, které se zbavují svého nemovitého majetku.

    Pořizujete aukční systém? E-shop, který opravdu prodává, nebo nové webové stránky? Kontaktujte nás! (+420 723 636 313) Rádi Vám připravíme nabídku, která Vás mile překvapí.

    * - povinná položka

    … Vaším technologiím dáváme nový smysl …

    Přemýšlíte o svém projektu?

    Spojme zkušenosti a pojďme společně realizovat Vaše plány vstříc úspěšnému byznysu. My Vám dodáme kvalitní softwarový nástroj, a Vy mu vdechnete jeho duši.