Výkupní aukce se stanovenou cenou

Opět se jedná o sekundární typ aukce. Nazýváme jí aukcí s předem stanovenou cenou (výkupní cena), kterou může licitátor kdykoliv akceptovat a tím ukončit aukci v kterémkoliv časovém úseku. Jestli majitel aukci předem nezastaví, a tedy neakceptuje žádnou nabídku, vyhrává zájemce s nejvyšší nabídkou.

Zájemce musí následně za zboží zaplatit. Tento druh aukce je, dá se říct klasickou aukcí, ve které je možné kdykoliv podat konečný příhoz a tím ji uzavřít. Aukční web aukro.cz, který tuto možnost donedávna využíval, fungoval na podobné strategii.

Možnosti výkupu mohou být trvalé nebo dočasné. V dočasné možnosti je doba trvání pouze do vyhlášení první nabídky. Pak již není možné předmět vykoupit. Zatím co u trvalé možnosti výkupu je šance zboží vykoupit po celou dobu aukce, dokud není aukce ukončena.

Výkupní cena může, ale nemusí, zůstat po celou dobu trvání aukce stejná, nebo se může dle aukčního systému měnit. Většinou jsou výkupní ceny velkoobchodní a poměrně nevýhodné. Výkupní aukce je nejčastěji využívána na numismatiku, umělecká díla a nemovitosti.

Aukce může proběhnout následovně. Vyvolávací cena je stanovena na 100 korun českých. Avšak výkupní cena je 1000 korun českých. Tím pádem mají účastníci šanci se rozhodnout, jestli zakoupit předmět rovnou za 1000 korun českých, nebo přihazovat své nabídky po částkách, které sami uznají za vhodné.

Nelze podat příhoz, který převyšuje výkupní cenu. Když se jedná o e-aukci, můžou si účastníci nastavit maximum svého příhozu, nebo dokonce automatické přihazování.

Některé aukční portály, u nás i v zahraničí, mají v nabídce možnost, kde je možné zakoupit naráz větší množství zboží za výkupní cenu, anebo postupně přihazovat tak, jak je to při jednom kusu. V případě zaplacení výkupní ceny už dále stačí jen vyplnit pravdivě údaje a čekat na dodání. Stává se, že prodejci odmítnou akceptovat nabídku a zboží neprodají. To je ovšem ošetřeno ve smluvních podmínkách.

Vyberte si také svůj hotový aukční systém ihned k dodání.