Jak prodat v aukci bez rizika ztráty?

Aukce s rezervovanou cenou je pravým opakem aukce s nerezervovanou cenou. Při tomto druhu aukce nemusí být zboží prodáno, pokud nabídka nesplňuje minimální požadované ceny. Stanovení rezervované ceny chrání prodejce proti nepříznivému výsledku aukce. Prodejce má právo se, dle pravidel které uvádí aukční systém, rozhodnout, jestli bude nabídku akceptovat, nebo ji zamítne.

U účastníků aukce vzniká nejistota z důvodu, že nemusí aukci vyhrát, když nenadhodí dostatečně vysokou částku, aby přehodili stanovenou cenu. Rezervovaná cena může být navržena ještě před zahájením aukce. Výšku této ceny zná vyvolávač a prodejce.

Můžou, ale nemusí jí znát i účastníci aukce. Rezervovaná cena je rozdělená na pevnou, nebo volitelnou – ve druhém případě to znamená, že rozhodnutí o akceptování nabídky záleží na vyvolávači. Druhé rozdělení rezervované ceny je na veřejnou a neveřejnou.  Veřejná rezervovaná cena je vypsána v aukční vyhlášce. Neveřejná je prozrazena vítězi pouze tehdy, kdy jeho nabídka nedosáhne výšky rezervované ceny.

Když je cena Zboží by měl prodat, i když bude mírně pod cenou. Aukce s rezervovanou cenou jsou pro prodejce praktičtější, protože nemusí akceptovat nižší nabídku, než je stanoveno. V případě, že nastane okamžik, kdy je nabídka nižší, je zjevné, že je menší zájem o koupi. Rezervovaná cena bývá často udávána na různých aukčních webech, kde je někdy zobrazována i pro licitátora, a někdy ne.

Příklad na aukci s rezervovanou cenou. Do aukce je vložen motocykl značky Suzuki, ročník 2006, v plné výbavě. Odhadce stanovil rezervovanou cenu na 150 000,- korun českých. Aukce začíná na 50 000,- korun českých. Několik zájemců nadhodilo nabídky až do výše 120 000,- korun českých. Další nabídky nepřibývají a tím byla aukce ukončena. Prodej však nebyl uskutečněn z důvodů nedosažení rezervované ceny.

 

Pořiďte si i Vy jeden z našich hotových aukčních systémů.

… Vaším technologiím dáváme nový smysl …

Přemýšlíte o svém projektu?

Spojme zkušenosti a pojďme společně realizovat Vaše plány vstříc úspěšnému byznysu. My Vám dodáme kvalitní softwarový nástroj, a Vy mu vdechnete jeho duši.