Anglická aukce

Anglická aukce

Anglická aukce je otevřená aukce se zvyšující se cenou. Otevřená znamená, že každý účastník vidí stav aukce ve chvíli náhledu.

Tato aukce je nejčastější formou, elektronické aukce, která se v současnosti používá.

Účastníci podávají otevřené nabídky jeden proti druhému, a každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí.

Licitátor musí oznámit výchozí cenu a dražitelé musí sami vyvolat svoje nabídky (nebo je musí vyvolat jejich zástupce jejich jménem).

Nabídky do aukce mohou být odevzdány elektronicky, kdy je veřejně zobrazena současná nejvyšší nabídka případně i historie dalších předchozích nabídek. V některých případech může být maximální nabídka podána licitátorem, který ji nabídne jménem dražitele podle předchozích instrukcí.

Aukce končí ve chvíli, kdy žádný z účastníků již dál nechce nabízet. Při ukončení aukce získává dražitel s nejvyšší nabídkou draženou položku a musí zaplatit nabídnutou částku.

Pokud prodávající stanovil minimální prodejní cenu s předstihem (rezervovaná cena) a konečná nabídka nedosahuje výše této ceny a je nižší, položka zůstane neprodána.

V některých případech licitátor stanoví minimální částku, o kterou musí následující nabídka přesáhnout současnou nejvyšší nabídku.

Nejvýznamnějším faktorem tohoto druhu aukcí je fakt, že současná nejvyšší nabídka je vždy známá ostatním konkurenčním dražitelům.

Anglická aukce je obvykle používána pro prodej majetku, nejčastěji starožitností a uměleckých děl, ale také zboží ze druhé ruky a realit.

Pokračujte na popis aukčního systému pro anglické aukce.

Napište si o aukci nemovitostí nebo zavolejte

+420 723 636 313

[mesmerize_contact_form shortcode=“contact-form-7 id="601" title="Online aukce penny aukce"“]