Připravili jsme pro Vás aukční slovníček pojmů.

ALL PAY AUKCE

Aukce se zaplacením všech podaných nabídek (All-pay aukce) je typ aukce, ve které dražitelé jeden po druhém musí zaplatit své nabídky i v případě, že nevyhrají …..

Čtěte více zde
OBÁLKOVÁ METODA

Aukční obálková metoda se dá popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce ….

Čtěte více zde
HOLANDSKÁ AUKCE

Holandská aukce známá také jako otevřená veřejná aukce s klesající cenou. V tradiční Holandské aukci stanoví licitátor vysokou nabídnutou cenu …

Více o holandské aukci zde
ANGLICKÁ AUKCE

Anglická aukce je otevřená aukce se zvyšující se cenou. Otevřená znamená, že každý účastník vidí stav aukce ve chvíli náhledu. Tato aukce je nejčastější ….

Čtěte dále o Anglické aukci
JAPONSKÁ AUKCE

Je, stejně jako anglická, aukce se zvyšující se cenou. S tím rozdílem od anglické aukce že zvyšování ceny nevyhlašují účastníci, ale licitátor …

Více o japonské aukci
VICKREYOVA AUKCE

Jednoduše lze tuto aukci popsat jako aukci se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává druhá nejvyšší nabídka. Tento typ aukce je skoro identický s obálkovou metodou až na to …

Více o Vickreyově aukci