Japonská aukce

Cenu navyšuje licitátor

Japonská aukce je, stejně jako anglická, aukce se zvyšující se cenou. Oproti anglické aukci, zvyšování ceny nevyhlašují účastníci, ale licitátor.

Dražitelé kupující na začátku stojí, licitátor postupně hlásí vyšší a vyšší cenu, kdo z účastníků již není ochoten tolik zaplatit, sedne si. Kdo jednou sedí, nesmí se znovu do téže dražby zapojit.

Tímto se japonská aukce liší od anglické po taktické stránce (anglická verze umožňuje zvýšit příhoz i těm, kteří dočasně nepřihazovali)

Japonská aukce v elektronické podobě určuje vydražitele automaticky poté, co všichni ostatní dražitelé pomocí tlačítka opustí aukční síň a poslední zůstává.

CHCI VLASTNÍ AUKČNÍ SYSTÉM