Obálková metoda

Aukce se zapečeťenými nabídkami

Aukční obálková metoda se dá popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce všichni dražitelé odevzdají při zahájení aukce současně svoje zapečetěné (uzavřené) nabídky, takže žádný dražitel nezná nabídku žádného dalšího účastníka.
Dražitel s nejvyšší nabídkou zaplatí částku, kterou uvedl ve své nabídce. Tento typ aukce je odlišný od Anglické aukce, kde smí dát svoji nabídku vždy pouze jeden dražitel v jednu chvíli.
Pokud dražitelé neznají nabídky ostatních účastníků, nemohou pak podle konkurenčních nabídek upravit vlastní nabídku. Tato aukce přináší stejný výsledek jako Holandská akce. Obálkové metody jsou nejčastěji využívány v případě veřejných soutěží, ale i v soukromém sektoru, kdy se prodává zboží o které je konkurenční zájem a prodejce potřebuje maximalizovat zisk z prodeje.

CHCI VLASTNÍ AUKČNÍ SYSTÉM